Prihvatilište Padinska Skela

 

PRIHVATILIŠTE KOVILOVO (Padinska Skela)

Prihvatilište Kovilovo (Padinska skela) je peto gradsko prihvatilište za napuštene pse..

Otvaranjem ovog prihvatilišta povećani su smeštajne mogućnosti za napuštene pse i na taj način grad Beograd na pet lokacija obezbedio dovoljno mesta za smeštaj napuštenih pasa.


U Padinskoj Skeli se, pored pasa koji ulaze u program usvajanja, nalaze i psi koji se trajno zadržavaju,jer su naneli ozledu,a pregledom je utvrđeno da predstavljaju tzv. agresivne pse.

U prihvatilištu su zaposleni:doktori veterinarske medicine,veterinarski tehničari,zoohigijeničari i portiri.Organizovano je stalno dežurstvo stručnog osoblja i portirska služba koja radi u smenama.