LAT ĆIR

Комунална зоохигијена

Булевар деспота Стефана 119, Београд

Телефон:
011/329-3099 (радним данима од 07 до 22, викендом од 07 до 15 и празницима од 08 до 13)

Дежурни телефони:
062/809-0334 (радним данима од 07 до 15)
063/549-161 (радним данима од 22 до 07, викендом од 15 до 07)

Радно време:
24 сата седам дана недељно

Предузеће обавља комуналну делатност зоохигијене у складу са Законом о комуналним делатностима који обухвата:

  • Хватање,збрињавање,ветеринарску негу и смештај напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватилишта за животиње
  • Контрола и смањење популације напуштених паса и мачака
  • Нешкодљиво уклањање лешева животиња са површина јавне намене до објекта за сакупљање - прераду или уништавање отпада животињског порекла
  • Спровођење мера контроле и смањења популације штетних организама,глодара и инсеката
  • Спровођење мера дезифенције, дезинсекције и дератизације у објектима за држање животиње
  • Лишавање живота за неизлечиво болесне напуштене и изгубљене животиње

Предузеће има ИСКЉУЧИВО ПРАВО обављања комуналне делатности зоохигијене на територији Града Београда.