LAT ĆIR

Менаџмент

Др вет. мед. Будимир Грубић, директор ЈКП „Ветерина Београд“

Датум рођења:

08.08.1958. године, Београд

Образовање:

Доктор ветеринарске медицине, дипломирао на Факултету Ветеринарске медицине, Универзитета у Београду 1983. године.

Радно искуство:

2016 - ЈКП “Ветерина Београд”, директор

2016 ЈКП “Ветерина Београд” - в. д. директора до 14.12.2016.

2014 - 2015. ВУ “Ветерина Београд”- директор

2007 - 2014 КАЛОТЕРМ ДОО - в.д. директора

1991 “ЗОО ФЛОРА” - генерални директор

1990-1991 “ЖИВИНОИНДУСТРИЈА”- ветеринар

1989 –1990 АИК “БАЧКА ТОПОЛА”- директор продаје

1985 – 1989 РО “ЖИВИНОСТОК” – директор Представништва у Београду

1985 – 1989 Југословенски Институт за технологију меса - стручни сарадник

1980 ДО ПКБ COMMERCE ЉУБЉАНА – представник за Београд

Др вет. мед. Бранко Јелчић, извршни директор ЈКП „Ветерина Београд“

Датум рођења:

04.08.1962.године у Чачку

Образовање:

Доктор ветеринарске медицине, дипломирао на Факултету Ветеринарске медицине, Универзитета у Београду 1994. године.

Радно искуство:

2016. ЈКП „Ветерина Београд“ – извршни директор

2014-2016 ВУ „Ветерина Београд“ заменик директора

2012 – 2014 Секретаријат за комуналне и стамбене послове, сектор Зоохигијене – помоћник секретара

2011 -2012 ВУ „Ветерина Београд“- директор сектора ветеринарства

2006 – 2011 Управа за ветерину. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде- гранични ветеринарски инспектор

2005 - 2006 Гранична ветеринарска инспекција, Министарство пољопривреде, шумарстав и водопривреде - гранични ветеринарски инспектор

2004-2005 YU POINT- возач директора

1999-2004 JEN- Јапанска невладина организација

1999 - 2001 HOG FARM – стручни консултант на Програму Хог фарм

2001 - 2002 WFP (СВЕТСКИ ПРОГРАМ ХРАНЕ) – организатор и контролор на Програму поделе хуманитарне помоћиОД ЈУНА 2002 ДО СЕПТЕМБРА
2002 – 2003, асистент програма GRANT

1996- 1997 Приватна ветеринарска амбуланта “ЗООВЕТ” - ветеринар

1994-1996 Приватна ветеринарска амбуланта “ПЕТ”

Надзорни одбор

Драгана (Радоман) Вујачић, председник Надзорног одбора

Датум рођења:

29. 06. 1969. године

Образовање:

Мастер менаџер, Студијски програм: Организација и реструктурирање Јавног сектора (2016) - Факултет организационих наука, Универзитет у Београду

Дипломирани ветеринар Факултет Ветеринарске медицине, Универзитет у Београду, дипломирала 1997. године

Радно искуство:

2007 – Установа Студентски центар „Београд“ - помоћник директора

2004 - 2007 Установа Студентски центар „Београд“- директор Сектора студентских домова

1997- 2004 Установа Студентски центар „Београд“- самостални стручни сарадник за ветеринарску контролу

Младен Чукановић, члан Надзорног одбора

Датум рођења:

24.07.1970. године у Сјеници

Образовање:

Магистар економских наука, Универзитет „Унион“ , Београд, 2010. година

Доктор ветеринарске медицине, факултет ветеринарске медицине, Универзитет у Београду, дипломирао 2000. године

Радно искуство:

2005 – Студентски дом „Рифат Бурџевић“ - управник дома

2003 – 2005 Установа студентски центар „Београд“- помоћник генералног директора за смештај

2001 – 2003 – Студентски дом „Рифат Бурџевић“ – управник дома

2000 – 2001 – Установа Студентски центар, Београд – заменик шефа комерцијалне службе

1996 – 2000 Студентски дом „4. Април“, Београд – председник Савеза студената

1997-1999 Задруга студената Универзитета у Београду –председник Извршног одбора

Олга Павловић, члан Надзорног одбора

Датум рођења:

07.05.1979. године у Београду

Образовање:

Мастер економиста, дипломирала на Економском факултету Универзитета у Београду 

Радно искуство:

2018  и даље-  ЈКП Ветерина Београд, Руководилац службе финансија

2016-2018- ЈКП Ветерина Београд, Сарадник за економско –финансијске послове

2015-2016- Ветеринарска установа “Ветерина Београд”-Сарадник за набавку и комерцијалу

2014-2015- Ветеринарска установа “Ветерина Београд”- Руководилац службе финансија

2012-2014 - Ветеринарска установа “Ветерина Београд”-Директор сектора економских, правних и општих послова

2010-2012 - Ветеринарска установа “Ветерина Београд”- Финансијски директор

2009-2010 Ветеринарска станица „Београд“ –Руководилац финансијске службе

2008-2009 Министарство финансија РС-консултант на Пројекту „Консолидација наплате и реформа пензијске администрације у Србији“

2007-2008- ЕЛ-ТЕРМ ДОО, Београд-комерцијалиста

2005-2006- Media Clipping DOO- acount manager