LAT ĆIR

Центар за стерилизацију са прихватилиштем Раковица

Славка Миљковића бб, Београд

Телефони: 011/715-8100, 062/412-436 (радним данима од 10 до 12 часова)

Прихватилиште у Раковици представља Центар за стерилизацију са прихватилиштем за псе. Прихватилиште у Раковици представља пријемно место за све напуштене псе који нису прошли Програм контроле и смањења популације напуштених паса и мачака на територији града Београда.

Након обављеног прегледа и тријаже, напуштене животиње се трајно обележавају (чипују), затим се стерилишу или кастрирају, а након тога се смештају у постоперативни део где се налазе на постоперативном третману. По завршетку се вакцинишу против беснила.

Ово прихватилиште чине савремени предоперативни и постоперативни блокови, пријемна амбуланта, операциона сала у којој се врши стерилизација, лабораторија, купатило за псе, магацини, посебне просторије за припрему хране, боксови за псе и едукациони центар.

У едукационом центру постоје сале за предавања и презентације, као и просторије у којима доктор ветеринарске медицине може приказати пса - предвиђеног за могуће усвајање и том приликом дати заинтересованима све потребне информације и о псу као и о начину држања и одгајања паса.

У оквиру прихватилишта раде доктори ветеринарске медицине, ветеринарски техничари, зоохигијеничари. Рад у прихватилишту је организован у сменама.

Посете за грађанство дозвољене су радним данима од 10 до 12 часова, када је предвиђено и време за све заинтересоване потенцијалне усвојиоце напушетних паса.

Галерија

Центар за стерилизацију са прихватилиштем Раковица Центар за стерилизацију са прихватилиштем Раковица Центар за стерилизацију са прихватилиштем Раковица Центар за стерилизацију са прихватилиштем Раковица Центар за стерилизацију са прихватилиштем Раковица Центар за стерилизацију са прихватилиштем Раковица Центар за стерилизацију са прихватилиштем Раковица Центар за стерилизацију са прихватилиштем Раковица