LAT ĆIR

Карантин у Борчи

Пут за Овчу 232

Телефон: 011 332 22 91

Објекат у Борчи представља место за смештај животиња које су у карантину, као и место у којем се обавља лечење животиња. У оквиру овог објекта налазе се: карантин, амбуланта и стационар, као и међуобјекат за материјал категорије један, у коме се сакупљају и привремено складиште тела угинулих животиња.

Јавно комунално предузеће „Ветерина Београд“ одмах по отварању Центра за стерилизацију са прихватилиштем Раковица, спровела је у дело опредељење Града Београда да проблем напуштених паса решава на најхуманији могући начин, спровођењем стратегије „без убијања“ и максималним поштовањем Закона о добробити животиња. То значи да је најпре одвојила болесне од здравих паса и то тако што је Прихватилиште у Борчи наменила у карантин, док је збрињавање здравих паса оставила осталим прихватилиштима.

У оквиру овог карантина смештају се животиње које су нанеле озледе, што је утврђено налогом надлежних органа и обавља се опсервација на беснило по предвиђеним процедурама.

Поред дела где се смештају пси, налази се и новоуређени мачкарник за смештај мачака.

Такође у оквиру овог објекта у Борчи налази се и међуобјекат за материјал категорије један у коме се сакупљају и привремено складиште тела угинулих животиња, како невласничких, тако и власничких. С обзиром да је забрањено сахрањивање угинулих животиња на јавним површинама, све док не буде урађено гробље за кућне љубимце, једини исправан начин је да се контактира наша Служба Комуналне зоохигијене и да се тела угинулих кућних љубимаца сместе у поменути међуобјекат одакле се транспортују до компаније ”Енерго-Зелена”- са седиштем у Инђији на нешкодљиво уклањање лешева. Такав је случај и са угинулим невласничким животињма које наша Служба зоохигијене уклања са јавних површина града Београда и довози такође у међуобјекат, одакле се транспортују до компаније ”Енерго-Зелена”.

Галерија

Карантин у Борчи Карантин у Борчи Карантин у Борчи