LAT ĆIR

JKP "Veterina Beograd"

JKP "Veterina Beograd" je gradsko preduzeće zaduženo za poslove komunalne zoohigijene u Beogradu. "Veterina Beograd" je pod nadležnošću Gradskog sekretarijata za komunalne i stambene poslove Grada Beograda, koji se stara i obezbeđuje uslove za rad preduzeća i prihvatilišta za životinje koja su u njegovom sastavu i obavlja kontrolu i stalni nadzor nad njihovim radom. JKP "Veterina Beograd" pored poslova komunalne zoohigijene u Beogradu, pruža i hitnu pomoć ugroženim životinjama, obavlja preglede u okviru veterinarske klinike i ambulanti. Takođe u okviru preduzeća funkcioniše i Služba DDD, Služba kontrole populacije pasa i mačaka na javnim površinama i ostalo.

Sedište JKP "Veterina Beograd" je u ulici Bulevar despota Stefana 119 u Beogradu.

Iskustva usvojitelja napuštenih pasa