LAT ĆIR

Централизоване јавне набавке

Електрична енергија

Погонска горива за моторна возила

Услуге мобилне телефоније

Електрична енергија

Услуге мобилне телефоније

Гориво за моторна возила

Папирна галантерија за одржавање личне хигијене

Канцеларијски материјал

Прибор за одржавање хигијене

Средства за одржавање хигијене