LAT ĆIR

Jevtića koliba, Veliko polje, Obrenovac


Prihvatilište Obrenovac je šesto prihvatilište JKP ,,Veterina Beograd“ za napuštene pse, čijim je otvaranjem povećan kapacitet smeštajnih mogućnosti pasa za napuštene pse na teritoriji grada Beograda.

U okviru prihvatilišta Obrenovac nalaze se psi koji u prihvatilištu trajno zadržavaju po nalogu nadležnih organa, sve do usvajanja.

U objektu je zaposleno stručno osoblje koje uključuje doktore veterinarske medicine, veterinarske tehničare i zoohigijeničare. 

Svakog utorka i četvrtka od 10 do 12 časova svi zainteresovani građani mogu da dođu u Prihvatilište u Obrenovcu ukoliko žele da usvoje psa ili da dobiju sve potrebne informacije o načinu držanja i odgajanja pasa.

Galerija