Sluzba DDD

sluzba D.D.D

Služba D.D.D - Obavlja poslove dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije radi sprečavanja zaraznih bolesti životinja na osnovu člana 77 stav 3. Zakona o veterinarstvu (službeni glasnik P.S, broj 91/05, 31/2010) objekte u kojima se drže životinje.

Od 1.03.2019 godine služba D.D.D JKP "Veterina Beograd" ne obavlja poslove D.D.D, u vezi sa stanovništvom.