Finansijski izveštaji

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------_
Bilans stanja (pdf)
bilans uspeha (pdf)
izveštaj o ostalom rezultatu (pdf)
izveštaj o promenama na kapitalu (pdf)
izveštaj o tokovima gotovine (pdf)
JKP veterina 2017 (pdf)

______________________________________________________________________

2016

______________________________________________________________________________

Bilans stanja (pdf)
Bilans uspeha (pdf)
Izveštaj o ostalom rezultatu (pdf)
Izveštaj promenama na kapitalu (pdf)
Izveštaj o tokovima gotovine (pdf)
JKP Veterina 2016 (pdf)

______________________________________________________________________________

2015

______________________________________________________________________________

Bilans stanja (pdf)
Bilans uspeha (pdf)
Izveštaj o ostalom rezultatu (pdf)
Izveštaj o promenama na kapitalu 1 (pdf)
Izveštaj o tokovima gotovine 1 (pdf)
Veterina 2015 mišljenje (pdf)