Finansijski izveštaji

______________________________________________________________________________

2015

______________________________________________________________________________

Bilans stanja (pdf)
Bilans uspeha (pdf)
Izveštaj o ostalom rezultatu (pdf)
Izveštaj o promenama na kapitalu 1 (pdf)
Izveštaj o tokovima gotovine 1 (pdf)
Veterina 2015 mišljenje (pdf)