Poslovanje

_____________________________________________________________________
2019
_____________________________________________________________________

 

Program poslovanja za 2019.godinu

___________________________________________________________________

2018

_____________________________________________________________________

 

Program poslovanja za 2018.godinu
Rešenje

_________________________________________________________________________________________

2017

__________________________________________________________________________________________

Predlog dugoročnog plana JKP "Veterina Beograd" (pdf)
Predlog srednjoročnog plana JKP "Veterina Beograd" (pdf)
Program poslovanja 2017 godina
Rešenje

_________________________________________________________________________________________

2016

__________________________________________________________________________________________

Program poslovanja 2016 godina

 

__________________________________________________________________________________________

2015

__________________________________________________________________________________________

Program poslovanja 2015 godina

 

__________________________________________________________________________________________

2014

__________________________________________________________________________________________

Program poslovanja 2014 godina