O nama

O NAMA

Poslove komunalne zoohigijene u Beogradu obavlja Javno komunalno preduzeće "Veterina Beograd",pod nadležnošću Gradskog saekretarijata za komunalne i stambene poslove Grada Beograda koji se stara i obezbeđuje uslove za preduzeće i prihvatilišta za životinje koja su u njegovom sastavu i obavlja kontrolu i stalni nadzor nad njihovim radom.U skladu sa karakterom delatnosti,procesom rada i uslovima rada,JKP "Veterina Beograd " se radi efikasnijeg obavljanja osnovne deletnosti i ostvarivanja što povoljnijih rezultata rada sastoji iz sledećih organizacionih jedinica:

Sektor veterinarstva

organizovan je u 3 službe:

1. Služba komunalne zoohigijene i operativnih poslova

2. Služba zbrinjavanja životinja

3. Služba veterinarske medicine

 

Služba komunalne zoohigijene i operativnih poslova sadrži sledeća odelenja:

- odelenje komunalne zoohigijene,odelenje DDD koje obavlja poslove u skladu sa zakonom o veterinarstvu,odelenje za upravljanje animalnim otpadom i Odelenje kontrole populacije pasa I mačaka na javnim površinama

Služba zbrinjavanja životinja obuhvata:

- Prihvatilište sa centrom za sterilizaciju Rakovica,Prihvatilište Zemun,Prihvatilište Padinska skela,Prihvatilište Kovilovo,karantin Ovča.

Služba veterinarske medicine obuhvata:

- Veterinarsku kliniku,Veterinarsku stanicu-ambulante,Hitna pomoć,Pansion i Apoteku.

Sektor opštih i administrativnih poslova

organizovan je u 3 službe:

1. Služba pravnih i opštih poslova

2. Služba finansija

3. Službe operativno tehničkih poslova