2019. godina

radovi na objektima  jkp "Veterine Beograd"

 
nabavka hrane za pse

usluge fizičko tehničkog obezbeđena


                                                  2018. godina

nabavka hrane za pse

 

radovi na objektima jkp "vetrina Beograd"

nabavka hrane za pse

nabavka hrane za pse i mačke - stari hleb i pecivo

nabavka električne energije

nabavka pet specijalizovanih vozila

nabavka hrane za pse i mačke partija 3 ponovljen postupak

nabavka goriva

hrana za pse i mačke

usluge fto


                                                  2017. godina

nabavka lekova

nabavka hrane za pse II

nabavka hrane za pse

Nabavka hrane za pse i mačke ii

 

 

 
nabavka lekova

 

 

nabavka hrane za pse i mačke


                                                  2016. godina

trake za vidljivo obeležavanje pasa

nabavka hrane

NABAVKA LEKOVA 2

 

NABAVKA HRANE

NABAVKA LEKOVA

NABAVKA HRANE ZA PSE I MAČKE

 


                                                  2015. godina


Nabavka hrane za pse i mačke
Nabavka hrane za pse oblikovana u 2 partije
NABAVKA HRANE ZA PSE - SALAME - 2015. gidina
 
NABAVKA HRANE ZA PSE - SALAME - 2014. godina
 
NABAVKA HRANE ZA PSE
 
NABAVKA HRANE ZA PSE I MAČKE
 
NABAVKA HRANE ZA PSE
NABAVKA hrane za pse
NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE
USLUGE FIZICKO - TEHNICKOG OBEZBEDJENJA
 
 
 
 
 

 
2013. godina (arhiva)
Nabavka hrane za pse
 
Nabavka hrane za pse i mačke partija 2
Nabavka hrane za pse i maČke