Postupak javne nabavke male vrednosti

 

                                                           2020


Osiguranje lica, imovine i vozila

Poziv za podnošenje ponuda (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)

nabavka jednog novog putničkog vozila

Poziv za podnošenje ponuda (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)

nabavka mobilnih telefona

Konkursna dokumentacija izmena (pdf)
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda (pdf)
Pitanja i odgovori 1 (pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)

prerada i uništavanje sporednih proizvoda životinjskog porekla i uginulih životinja

Poziv za podnošenje ponuda (pdf) 
Konkursna dokumentacija (pdf)

NABAVKA PLATFORME SA VITLOM ZA UNOS ANIMALNOG OTPADA

Odluka o dodeli ugovora (pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)


                                                            2019


 

nabavka server

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)
Odluka o dodeli ugovora (pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)

Nabavka htz opreme

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)
Odluka o dodeli ugovora (pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)

nabavka kontejnera

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)
Odluka o dodeli ugovora (pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)

nabavka potrošnog medicinskog materijala

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3 (pdf)
Odluka o dodeli ugovora (pdf)
Pitanja i odgovori 1 (pdf)
Konkursna dokumentacija izmena (pdf)
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda (pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)

usluge servisiranja vozila

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1 (pdf)
Odluka o dodeli ugovora (pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)

sistem za kompijutersku radiografiju

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)
Odluka o dodeli ugovora (pdf)
Poziv za podnošenje ponude (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)

usluge servisiranja vozila - motora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2 (pdf)
Odluka o dodeli ugovora (pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)

nabavka lekova oblikovana u 7 partija

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 7 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 6 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 5 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 4 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1 (pdf)
Odluka o dodeli ugovora (pdf)
Obaveštenje o produženju roka (pdf)
Izmena konkursne dokumentacije (pdf)
Pitanja i odgovori (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Poziv za podnošenje ponude (pdf)

Nabavka potrošnog medicinskog materijala oblikovana u 7 partija

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 7 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 6 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 5 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 4 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1 (pdf)
Odluka o dodeli ugovora (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Poziv za podnošenje ponude (pdf)

nabavka mikročipova, ušnih markica i pločica za košnice

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3 (pdf) 
Odluka o dodeli ugovora (pdf)
Pitanja i odgovori 2 (pdf)
Pitanja i odgovori 1 (pdf)
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponude (pdf)
Izmena konkursne dokumetacije (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Poziv za podnošenje ponude (pdf)

nabavka usluga servisiranja vozila

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 4 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 5 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 6 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 7 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 8 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 9 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 11 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 12 (pdf)
Obaveštenje o obustavi postupka partija 10 (pdf)
Odluka o dodeli ugovora (pdf)
Odluka o obustavi postupka partija 10 (pdf)
Pitanja i odgovori 2 (pdf)
Pitanja i odgovori 1 (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

nabavka lekova

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 2 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 3(pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)
Odluka o dodeli ugovora (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

nabavka potrošnog medicinskog materijala oblikovana u 2 partije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru parija 2 (pdf)
Odluka o dodeli ugovora (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

osiguranje imovine, lica i vozila

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)
Odluka o dodeli ugovora (pdf)
Pitanja i odgovori 2 (pdf)
Pitanja i odgovori 1 (pdf)
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda (pdf)
Konkursna dokumentacija - izmena (pdf)
Konkursna dokumentacia (pdf)
Poziv za podnošenje ponude (pdf)

 Nabavka kontejnera

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)
Odluka o dodeli ugovora (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Poziv za podnošenje ponude (pdf)

Nabavka traka za vidljivo obeležavanje pasa

Obaveštenje o zakljucenom ugovoru (pdf)
Odluka o dodeli ugovora (pdf)
Poziv za podnošenje ponude - trake (pdf)
Konkursna dokumentacija - trake (pdf)

nabavka mobilnih telefona

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)
Odluka o dodeli ugovora (pdf)
Pitanja i odgovori 1 (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (pdf)


                                                                     2018


prerada i uništavanje sporednih proizvoda životinjskog porekla i uginulih životinja

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)
Odluka o dodeli ugovora (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

nabavka računarske opreme - ponovljen postupak

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)
Odluka o dodeli ugovora (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

nabavka računarske opreme

Obaveštenje o obustavi postupka (pdf)
Odluka o obustavi postupka (pdf)
Pitanja I odgovori (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

nabavka usluga osiguranja vozila

Odluka o dodeli ugovora (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

nabavka htz opreme

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)
Odluka o dodeli ugovora (pdf)
Pitanja I odgovori (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

nabavka lekova - ponovljeni postupak

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 6 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 5 (pdf)
Obaveštenje o obustavi postupka - partija 7 (pdf)
Odluka o dodeli ugovora (pdf)
Odluka o obustavi postupka - partija 7 (pdf)
Pitanja i odgovori 1 (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

procena kapitala I imovine jkp "veterina Beograd"

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)
Odluka o dodeli ugovora (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

osiguranje vozila

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

nabavka softverskih licenci

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 3 (pdf)
Odluka o dodeli ugovora (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

nabavka traka za vidljivo obeležavanje životinja

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)
Odluka o dodeli ugovora (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

nabavka mikročipova,markica I pločica

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1 (pdf)
Odluka o dodeli ugovora (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

servisiranje vozila - partija 3 i 5

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 3 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 5 (pdf)
Odluka o dodeli ugovora (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

nabavka potrošnog medicinskog materijala

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 3 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 4 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 5 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 6 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 7 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 8 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 9 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 10 (pdf)
Odluka o dodeli ugovora (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

nabavka lekova

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1 (pdf)
Obaveštenje o zaključe3nom ugovoru - partija 2 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 3 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 4 (pdf)
Obaveštenje o obustavi postupka - partije 5,6 I 7 (pdf)
Odluka o dodeli ugovora (pdf)
Odluka o obustavi postupka partija 5,6,7 (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

nabavka kaveza I kućica za životinje

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)
Obaveštenje o produženju roka (pdf)
Konkursna dokumentacija - dopuna (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

KREČENJE OBJEKATA JKP "VETERINE BEOGRAD"

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)
Odluka o dodeli ugovora (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

nabavka potrošnog medicinskog materijala

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)
Odluka o dodeli ugovora (pdf)
Konkursna dokumentacija(pdf)
Poziv za podnošenje ponuda(pdf)

osiguranje lica, imovine i vozila

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)
Odluka o dodeli ugovora (pdf)
Pitanja i odgovori 3 (pdf)
Pitanja i odgovori 2 (pdf)
Obaveštenje o produženju roka (pdf)
Konkursna dokumentacija - izmena (pdf)
Pitanja i odgovori 1 (pdf)
Obaveštenje o produženju roka (pdf)
 Konkursna dokumentacija - izmena (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

servisiranje vozila

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 7 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 4 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 10 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 6 (pdf)
Obavbeštenje o zaključenom ugovoru partija 8 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 9 (pdf)
Obaveštenje o zaklijučenom ugovoru (pdf)
Obaveštenje o obustavi postupka - partije 3 i 5 (pdf)
Odluka o dodeli ugovora (pdf)
Odluka o obustavi postupka (pdf)
Pitanja i odgovori 4 (pdf)
Konkursna dokumentacija - izmena (pdf)
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda (pdf)
Pitanja i odgovori 3 (pdf)
Pitanja i odgovori 2 (pdf)
 Pitanja i odgovori 1 (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

mobilni telefoni

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)
Odluka o dodeli ugovora (pdf)
Pitanja i odgovori (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

nabavka lekova - humani lekovi

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)
Odluka o dodeli ugovora (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

prerada i uništavanje sporednih proizvoda životinjskog porekla

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)
Odluka o dodeli ugovora (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (pdf)


                                                                     2017


Potrošni medicinski materijal - ponovljeni postupak

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 3 (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

nabavka kontejnera

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)
Odluka o dodeli ugovora (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

potrošni medicinski materijal II

Obaveštenje o obustavi postupka - partija 1 (pdf)
Obaveštenje o obustavi postupka - partija 8 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 3 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 4 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 5 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 6 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 7 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 9 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 10 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 11 (pdf)
Odluka o dodeli ugovora (pdf)
Odluka o obustavi postupka partije 1 I 8 (pdf)
Pitanja i odgovori I (pdf)
Pitanja i odgovori II (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

nabavka htz opreme

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)
Odluka o dodeli ugovora (pdf)
Produženje roka za podnošenje ponuda (pdf)
Konkursna dokumentacija - dopuna (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

nabavka putničkih vozila

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)
Odluka o dodeli ugovora (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

usluge fto II - ponovljeni postupak

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)
Odluka o dodeli ugovora (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

usluge fto ii

Obaveštenje o obustavi postupka (pdf)
Odluka o obustavi postupka (pdf)
Pitanja i odgovori (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Poziv za podnosenje ponuda (pdf)

nabavka mikročipova,ušnih markica i pločica

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 3 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1 (pdf)
Odluka o dodeli ugovora (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

nabavka Microsoft licenci

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)
 Odluka o dodeli ugovora (pdf)
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda (pdf)
Konkursna dokumentacija - izmene (pdf)
 Pitanja i odgovori 1 (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

nabavka kućica za pse

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)
Odluka o dodeli ugovora (pdf)
Pitanja i odgovori 3 (pdf)
Pitanja i odgovori 2 (pdf)
Pitanja i odgovori (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

nabavka hladnjače

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)
Odluka o dodeli ugovora (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

nabavka pločica za košnice

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)
Odluka o dodeli ugovora (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

servisiranje vozila Isuzu

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)
Odluka o dopdeli ugovora (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

nabavka mikročipova i pločica za košnice

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)
Obaveštenje o obustavi postupka - partija 2 (pdf)
Odluka o dodeli ugovora (pdf)
Odluka o obustavi postupka - partija 2 (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

gradjevinski materijal - ponovljeni postupak

Odluka o dodeli ugovora (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

servisiranje vozila 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2 (pdf)
Obaveštenje o obustavi postupka - partija 3 (pdf)
Odluka o obustavi postupka - partija 3 (pdf)
Odluka o dodeli ugovora - partija 2 (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

potrošni medicinski material

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2 (pdf)

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3 (pdf)

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 4 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom  ugovoru partija 5 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom  ugovoru partija 6 (pdf)

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 7 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 8 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 9 (pdf)
Odluka o dodeli ugovora (pdf)
Obaveštenje o produženju roka (pdf)
Konkursna dokumentacija - izmena (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

gradjevinski potrošni materijal

Obaveštenje o obustavi postupka (pdf)
Odluka o obustavi postupka (pdf)
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda (pdf)
Konkursna dokumentacija(pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

USLUGE OSIGURANJA LICA,IMOVINE I VOZILA

Odluka o izmeni ugovora (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)
Odluka o dodeli ugovora (pdf)
Pitanja I odgovori 3 (pdf)
Pitanja i odgovori 2 (pdf)
Pitanja i odgovori 1 (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

nabavka električne energije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)
Odluka o dodeli ugovora (pdf)
Pitanja i odgovori 1 (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

nabavka goriva za službena vozila

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)
Odluka o dodeli ugovora (pdf)
Pitanja i odgovori 1 (pdf)
Konkursna dokumentacija - izmena (pdf)
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Poziv za podnešenje ponuda (pdf)

usluge održavanja vozila

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1 (pdf)

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 4 (pdf)

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 6 (pdf)

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 7 (pdf)

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 8 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 9 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 5 (pdf)
Obaveštenje o obustavi postupka - partija 3 (pdf)
Obaveštenje o obustavi postupka - partija 2 (pdf)
Odluka o dodeli ugovora (pdf)
Odluka o obustavi  postupka (pdf)
Pitanja i odgovori 5 (pdf)
Pitanja i odgovori 4 (pdf)
Pitanja i odgovori 3 (pdf)
Pitanja i odgovora 2 (pdf)
Pitanja i odgovori 1 (pdf)
Konkursna dokumentacija - izmena 03.02.2017 (pdf)
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

 

 prerada i uništavanje sporednih proizvoda životinjskog

                           porekla i uginulih životinja

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)
Odluka o dodeli ugovora (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Poziv za podnošenja ponuda (pdf)

usluge fozočko tehničkog obezbedjenja

Odluka o dodeli ugovora (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

                                                                     2016


usluge izrade projekta - tehničke dokumentacije prihvatilišta za pse

Pitanja i odgovori 3 (pdf)
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda (pdf)
Konkursna dokumentacija - izmena i dopuna (pdf)
Pitanja i odgovori 2 (pdf)
Pitanja i odgovori 1 (pdf)
Konkursna dokumentacija - dopuna (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

NABAVKA MIKROČIPOVA I PLOČICA ZA PČELE - ponovljeni postupak

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)
Odluka o dodeli ugovora (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

nabavka htz opreme

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

NABAVKA MIKROČIPOVA I PLOČICA ZA PČELE - 2 PARTIJa

Odluka o obustavi postupka (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

POTROŠNI MEDICINSKI MATERIJAL PrtijA 9 - PONOVLJENI POSTUPAK

Odlika o dodeli ugovora (pdf)
Odluka o dodeli ugovora (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

NABAVKA DVA KOMBI VOZILA

Odluka o zaključenom ugovoru (pdf)
Odluka o dodeli ugovora (pdf)
Pitanja I odgovori 2 (pdf)
Pitanja i odgovori 1 (pdf)
Konkursna dokumentacija  - izmena (pdf)
Obaveštenje o produženje roka (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Poziv za podnošenje ponude(pdf)

usluge fizičko tehničkog obezbedjenja

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)
Odluka o dodeli ugovora (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Poziv za podnošenje ponude (pdf)
Pitanja I odgovori 1 (pdf)

SERVISIRANJE VOZLA

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)
Odluka o dodeli ugovora (pdf)
Konkursna dokumentacija(pdf)
Poziv za podnošenje ponuda(pdf)
Pitanja I odgovori 1 (pdf)
Pitanja I odgovori 2 (pdf)

nabavka kućica za pse

Obaveštenje o obustavi postupka (pdf)
Odluka o obustavi postupka (pdf)
Konkursna dokumentacija(pdf)
Poziv za podnošenje ponuda(pdf)
Pitanja I odgovori (pdf)

NABAVKA POTROŠNOG MEDICINSKOG MATERIJALA

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 8 (pdf)
Obavestenje o zakljucenom ugovoru (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija2 (pdf)
Obaveštenje o obustava postupka - partija 9 (pdf)
Odluka o dodeli ugovora (pdf)
Odluka o obustavi (pdf)
Konkursna dokumentacija(pdf)
Poziv za podnošenja ponuda(pdf)
Pitanja I odgovori 1 (pdf)
Pitanja I odgovori 2 (pdf|)
Pitanja I odgovori 3 (pdf)

nabavka auto guma

Odluka o dodeli ugovora(php)
Konkursna dokumentacija(pdf)
Poziv za podnošenje ponuda(pdf)

NABAVKA MIKROČIPOVA

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

OSIGURANJE LICA,IMOVINE I VOZILA

Odluka o izmeni ugovora (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovora (pdf)
Odluka o dodeli ugovora (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (pdf)
Pitanja I odgovori (pdf)

NABAVKA POTROŠNOG MEDICINSKOG MATERIJALA

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 4 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 6 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 8 (pdf)
Obaveštenje o obustavi postupka partija 5 (pdf)
Obaveštenje o obustavi postupka partija 2 (pdf)
Odluka o dodeli ugovora (pdf)
Odluka o obustavi postupka (pdf)
Konkursna dokumentacija potrošni material(pdf)
Poziv za podnošenje ponuda potrošni material(pdf)

Prerada i uništavanje sporednih proizvoda životinjskogporekla i uginulih životinja

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)
Odluka o dodeli ugovora(php)
Konkursna dokumentacija - konfiskati(pdf)
Poziv za podnošenje ponuda(pdf)

Nabavka goriva za službena vozila 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)
 Odluka o dodeli ugovora(pdf)
Konkursna dokumentacija 2/16(pdf)
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda(pdf)
Konkursna dokumentacija 1/16(pdf)
Poziv za podnošenje ponuda(pdf)
Pitanja I odgovori(pdf)

usluge servisiranja vozila

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 1 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 3 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 4 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 5 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 6 (pdf)
Odluka o dodeli ugovora (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Poziv za podnošenje ponuda(pdf)
 Pitanja I odgovori 1(pdf)
 Pitanja I odgovori 2(pdf)
Pitanja I odgovori 3(pdf)

NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)
Odluka o dodeli ugovora(pdf)
Nabavka elektrićne energije 1/16 (pdf) 
Poziv za podnošenje ponude (PDF)

 

 


                                                       2015


 

Usluge servisiranja vozila

Poziv za podnošenje ponude (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Pitanja i odgovori (pdf)
Odluka o dodeli ugovora (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)

nabavka elektricne energije II

Poziv za podnošenje ponude (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Pitanja i odgovori (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)

Prerada i uništavanje sporednih proizvoda životinjskog porekla i uginulih životinja II

Poziv za podnošenje ponude (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Odluka o dodeli ugovora (pdf)

Nabavka HTZ opreme

Poziv za podnošenje ponude (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Pitanja i odgovori (pdf)
Odluka o dodeli ugovora (pdf)

Nabavka HTZ opreme (obustavljeno)

Poziv za podnošenje ponude (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Pitanja i odgovori (pdf)
Pitanja i odgovori 2 (pdf)
Obaveštenje o obustavi postupka (pdf)

Prerada i uništavanje sporednih proizvoda životinjskog porekla i uginulih životinja

Poziv za podnošenje ponude (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)

Servisiranje vozila - partija 2

Poziv za podnošenje ponude (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Pitanja i odgovori (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)

Nabavka goriva za službena vozila III

Poziv za podnošenje ponude (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Pitanja i odgovori (pdf)

Nabavka goriva za službena vozila II

Poziv za podnošenje ponude (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (pdf)
Konkursna dokumentacija - Izmena - 17.04.2015. (pdf)
Obaveštenje o produženu roka (pdf)
Pitanja i odgovori (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)

Usluge servisiranja vozila

Poziv za podnošenje ponude (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Pitanja i odgovori (pdf)
Pitanja i odgovori (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1 (pdf)
Obaveštenje o obustavi postupka - Partija 2 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 3 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 4 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 5 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 6 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 7 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 8 (pdf)

Usluge mobilne telefonije

Poziv za podnošenje ponude (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)

 

Nabavka mikročipova, ušnih markica i pločica za pčele

Poziv za podnošenje ponude (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Pitanja i odgovori (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - mikročipovi (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - ušne markice (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - pločice za pčele (pdf)

nabavka goriva za službena vozila

Poziv za podnošenje ponude (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Pitanja i odgovori (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)

nabavka goriva za službena vozila (obustavljen)

Poziv za podnošenje ponude (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Obaveštenje o obustavi postupka (pdf)

Nabavka električne energije

Poziv za podnošenje ponude (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Konkursna dokumentacija - izmene (pdf)
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje prijave (pdf)
 Pitanja i odgovori (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)

 


2014.


Finansijske usluge revolving kredita

Poziv za podnošenje ponude (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)

Osiguranje lica i imovine

Poziv za podnošenje ponude (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (pdf)
Konkursna dokumentacija - izmene - 13. 08. 2014. (pdf)
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponude - Prijava (pdf)
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (pdf)
Konkursna dokumentacija - izmene - 15. 08. 2014. (pdf)
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponude - Prijava (pdf)
Pitanja i odgovori (pdf)
Pitanja i odgovori 2 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)

Nabavka raČunarske opreme

Poziv za podnošenje ponude (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Pitanja i odgovori (pdf)
Pitanja i odgovori 2 (pdf)
Pitanja i odgovori 3 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)

PRAVNE USLUGE

Poziv za podnošenje ponude (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Pitanja i odgovori (pdf)
Pitanja i odgovori 2 (pdf)
Pitanja i odgovori 3 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PARTIJA 1 (pdf)
Obaveštenje o obustavi postupka PARTIJA 2 (pdf)

 


2013.


Usluge medicine rada

Poziv za podnošenje ponude (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)

Nabavka HTZ opreme

Poziv za podnošenje ponude (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
 Pitanja i odgovori (pdf)
Obustava postupka. Partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru. Partija 1 (pdf)

OSIGURANJE ZAPOSLENIH I IMOVINE

 Poziv za podnošenje ponude (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Pitanja i odgovori (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)

 

SERVISIRANJE SLUZBENIH VOZILA VETERINARSKE USTANOVE "VETERINA BEOGRAD" - PARTIJA 5

Poziv za podnošenje ponude (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)

PRERADA I UNIŠTAVANJE SPOREDNIH PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG POREKLA I UGINULIH ŽIVOTINJA

Poziv za podnošenje ponude (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)

 

SERVISIRANJE SLUŽBENIH VOZILA

Poziv za podnošenje ponude (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Odgovor na zahtev za pojašnjenje (pdf)
Izmena konkursne dokumentacije (pdf)
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponude (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 2 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 3 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 4 (pdf)

 

NABAVKA RENDGEN APARATA I PRATEĆE OPREME

Poziv za podnošenje ponude (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Konkursna dokumentacija - izmene (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)