Postupak javne nabavke male vrednosti

 

                                                                     2018


nabavka softverskih licenci

Konkursna dokumentacija (pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

nabavka traka za vidljivo obeležavanje životinja

Konkursna dokumentacija (pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

nabavka mikročipova,markica I pločica

Odluka o dodeli ugovora (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

servisiranje vozila - partija 3 i 5

Odluka o dodeli ugovora (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

nabavka potrošnog medicinskog materijala

Odluka o dodeli ugovora (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

nabavka lekova

Odluka o dodeli ugovora (pdf)
Odluka o obustavi postupka partija 5,6,7 (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

nabavka kaveza I kućica za životinje

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)
Obaveštenje o produženju roka (pdf)
Konkursna dokumentacija - dopuna (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

KREČENJE OBJEKATA JKP "VETERINE BEOGRAD"

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)
Odluka o dodeli ugovora (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

nabavka potrošnog medicinskog materijala

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)
Odluka o dodeli ugovora (pdf)
Konkursna dokumentacija(pdf)
Poziv za podnošenje ponuda(pdf)

osiguranje lica, imovine i vozila

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)
Odluka o dodeli ugovora (pdf)
Pitanja i odgovori 3 (pdf)
Pitanja i odgovori 2 (pdf)
Obaveštenje o produženju roka (pdf)
Konkursna dokumentacija - izmena (pdf)
Pitanja i odgovori 1 (pdf)
Obaveštenje o produženju roka (pdf)
 Konkursna dokumentacija - izmena (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

servisiranje vozila

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 7 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 4 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 10 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 6 (pdf)
Obavbeštenje o zaključenom ugovoru partija 8 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 9 (pdf)
Obaveštenje o zaklijučenom ugovoru (pdf)
Obaveštenje o obustavi postupka - partije 3 i 5 (pdf)
Odluka o dodeli ugovora (pdf)
Odluka o obustavi postupka (pdf)
Pitanja i odgovori 4 (pdf)
Konkursna dokumentacija - izmena (pdf)
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda (pdf)
Pitanja i odgovori 3 (pdf)
Pitanja i odgovori 2 (pdf)
 Pitanja i odgovori 1 (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

mobilni telefoni

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)
Odluka o dodeli ugovora (pdf)
Pitanja i odgovori (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

nabavka lekova - humani lekovi

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)
Odluka o dodeli ugovora (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

prerada i uništavanje sporednih proizvoda životinjskog porekla

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)
Odluka o dodeli ugovora (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (pdf)


                                                                     2017


Potrošni medicinski materijal - ponovljeni postupak

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 3 (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

nabavka kontejnera

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)
Odluka o dodeli ugovora (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

potrošni medicinski materijal II

Obaveštenje o obustavi postupka - partija 1 (pdf)
Obaveštenje o obustavi postupka - partija 8 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 3 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 4 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 5 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 6 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 7 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 9 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 10 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 11 (pdf)
Odluka o dodeli ugovora (pdf)
Odluka o obustavi postupka partije 1 I 8 (pdf)
Pitanja i odgovori I (pdf)
Pitanja i odgovori II (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

nabavka htz opreme

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)
Odluka o dodeli ugovora (pdf)
Produženje roka za podnošenje ponuda (pdf)
Konkursna dokumentacija - dopuna (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

nabavka putničkih vozila

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)
Odluka o dodeli ugovora (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

usluge fto II - ponovljeni postupak

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)
Odluka o dodeli ugovora (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

usluge fto ii

Obaveštenje o obustavi postupka (pdf)
Odluka o obustavi postupka (pdf)
Pitanja i odgovori (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Poziv za podnosenje ponuda (pdf)

nabavka mikročipova,ušnih markica i pločica

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 3 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1 (pdf)
Odluka o dodeli ugovora (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

nabavka Microsoft licenci

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)
 Odluka o dodeli ugovora (pdf)
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda (pdf)
Konkursna dokumentacija - izmene (pdf)
 Pitanja i odgovori 1 (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

nabavka kućica za pse

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)
Odluka o dodeli ugovora (pdf)
Pitanja i odgovori 3 (pdf)
Pitanja i odgovori 2 (pdf)
Pitanja i odgovori (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

nabavka hladnjače

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)
Odluka o dodeli ugovora (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

nabavka pločica za košnice

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)
Odluka o dodeli ugovora (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

servisiranje vozila Isuzu

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)
Odluka o dopdeli ugovora (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

nabavka mikročipova i pločica za košnice

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)
Obaveštenje o obustavi postupka - partija 2 (pdf)
Odluka o dodeli ugovora (pdf)
Odluka o obustavi postupka - partija 2 (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

gradjevinski materijal - ponovljeni postupak

Odluka o dodeli ugovora (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

servisiranje vozila 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2 (pdf)
Obaveštenje o obustavi postupka - partija 3 (pdf)
Odluka o obustavi postupka - partija 3 (pdf)
Odluka o dodeli ugovora - partija 2 (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

potrošni medicinski material

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2 (pdf)

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3 (pdf)

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 4 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom  ugovoru partija 5 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom  ugovoru partija 6 (pdf)

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 7 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 8 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 9 (pdf)
Odluka o dodeli ugovora (pdf)
Obaveštenje o produženju roka (pdf)
Konkursna dokumentacija - izmena (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

gradjevinski potrošni materijal

Obaveštenje o obustavi postupka (pdf)
Odluka o obustavi postupka (pdf)
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda (pdf)
Konkursna dokumentacija(pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

USLUGE OSIGURANJA LICA,IMOVINE I VOZILA

Odluka o izmeni ugovora (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)
Odluka o dodeli ugovora (pdf)
Pitanja I odgovori 3 (pdf)
Pitanja i odgovori 2 (pdf)
Pitanja i odgovori 1 (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

nabavka električne energije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)
Odluka o dodeli ugovora (pdf)
Pitanja i odgovori 1 (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

nabavka goriva za službena vozila

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)
Odluka o dodeli ugovora (pdf)
Pitanja i odgovori 1 (pdf)
Konkursna dokumentacija - izmena (pdf)
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Poziv za podnešenje ponuda (pdf)

usluge održavanja vozila

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 1 (pdf)

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 4 (pdf)

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 6 (pdf)

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 7 (pdf)

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 8 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 9 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 5 (pdf)
Obaveštenje o obustavi postupka - partija 3 (pdf)
Obaveštenje o obustavi postupka - partija 2 (pdf)
Odluka o dodeli ugovora (pdf)
Odluka o obustavi  postupka (pdf)
Pitanja i odgovori 5 (pdf)
Pitanja i odgovori 4 (pdf)
Pitanja i odgovori 3 (pdf)
Pitanja i odgovora 2 (pdf)
Pitanja i odgovori 1 (pdf)
Konkursna dokumentacija - izmena 03.02.2017 (pdf)
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

 

 prerada i uništavanje sporednih proizvoda životinjskog

                           porekla i uginulih životinja

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)
Odluka o dodeli ugovora (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Poziv za podnošenja ponuda (pdf)

usluge fozočko tehničkog obezbedjenja

Odluka o dodeli ugovora (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

                                                                     2016


usluge izrade projekta - tehničke dokumentacije prihvatilišta za pse

Pitanja i odgovori 3 (pdf)
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda (pdf)
Konkursna dokumentacija - izmena i dopuna (pdf)
Pitanja i odgovori 2 (pdf)
Pitanja i odgovori 1 (pdf)
Konkursna dokumentacija - dopuna (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

NABAVKA MIKROČIPOVA I PLOČICA ZA PČELE - ponovljeni postupak

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)
Odluka o dodeli ugovora (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

nabavka htz opreme

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

NABAVKA MIKROČIPOVA I PLOČICA ZA PČELE - 2 PARTIJa

Odluka o obustavi postupka (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

POTROŠNI MEDICINSKI MATERIJAL PrtijA 9 - PONOVLJENI POSTUPAK

Odlika o dodeli ugovora (pdf)
Odluka o dodeli ugovora (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

NABAVKA DVA KOMBI VOZILA

Odluka o zaključenom ugovoru (pdf)
Odluka o dodeli ugovora (pdf)
Pitanja I odgovori 2 (pdf)
Pitanja i odgovori 1 (pdf)
Konkursna dokumentacija  - izmena (pdf)
Obaveštenje o produženje roka (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Poziv za podnošenje ponude(pdf)

usluge fizičko tehničkog obezbedjenja

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)
Odluka o dodeli ugovora (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Poziv za podnošenje ponude (pdf)
Pitanja I odgovori 1 (pdf)

SERVISIRANJE VOZLA

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)
Odluka o dodeli ugovora (pdf)
Konkursna dokumentacija(pdf)
Poziv za podnošenje ponuda(pdf)
Pitanja I odgovori 1 (pdf)
Pitanja I odgovori 2 (pdf)

nabavka kućica za pse

Obaveštenje o obustavi postupka (pdf)
Odluka o obustavi postupka (pdf)
Konkursna dokumentacija(pdf)
Poziv za podnošenje ponuda(pdf)
Pitanja I odgovori (pdf)

NABAVKA POTROŠNOG MEDICINSKOG MATERIJALA

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 8 (pdf)
Obavestenje o zakljucenom ugovoru (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija2 (pdf)
Obaveštenje o obustava postupka - partija 9 (pdf)
Odluka o dodeli ugovora (pdf)
Odluka o obustavi (pdf)
Konkursna dokumentacija(pdf)
Poziv za podnošenja ponuda(pdf)
Pitanja I odgovori 1 (pdf)
Pitanja I odgovori 2 (pdf|)
Pitanja I odgovori 3 (pdf)

nabavka auto guma

Odluka o dodeli ugovora(php)
Konkursna dokumentacija(pdf)
Poziv za podnošenje ponuda(pdf)

NABAVKA MIKROČIPOVA

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (pdf)

OSIGURANJE LICA,IMOVINE I VOZILA

Odluka o izmeni ugovora (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovora (pdf)
Odluka o dodeli ugovora (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Poziv za podnošenje ponuda (pdf)
Pitanja I odgovori (pdf)

NABAVKA POTROŠNOG MEDICINSKOG MATERIJALA

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 4 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 6 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 8 (pdf)
Obaveštenje o obustavi postupka partija 5 (pdf)
Obaveštenje o obustavi postupka partija 2 (pdf)
Odluka o dodeli ugovora (pdf)
Odluka o obustavi postupka (pdf)
Konkursna dokumentacija potrošni material(pdf)
Poziv za podnošenje ponuda potrošni material(pdf)

Prerada i uništavanje sporednih proizvoda životinjskogporekla i uginulih životinja

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)
Odluka o dodeli ugovora(php)
Konkursna dokumentacija - konfiskati(pdf)
Poziv za podnošenje ponuda(pdf)

Nabavka goriva za službena vozila 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)
 Odluka o dodeli ugovora(pdf)
Konkursna dokumentacija 2/16(pdf)
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda(pdf)
Konkursna dokumentacija 1/16(pdf)
Poziv za podnošenje ponuda(pdf)
Pitanja I odgovori(pdf)

usluge servisiranja vozila

Obaveštenje o zaključenom ugovoru 1 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 3 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 4 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 5 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru 6 (pdf)
Odluka o dodeli ugovora (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Poziv za podnošenje ponuda(pdf)
 Pitanja I odgovori 1(pdf)
 Pitanja I odgovori 2(pdf)
Pitanja I odgovori 3(pdf)

NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)
Odluka o dodeli ugovora(pdf)
Nabavka elektrićne energije 1/16 (pdf) 
Poziv za podnošenje ponude (PDF)

 

 


                                                       2015


 

Usluge servisiranja vozila

Poziv za podnošenje ponude (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Pitanja i odgovori (pdf)
Odluka o dodeli ugovora (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)

nabavka elektricne energije II

Poziv za podnošenje ponude (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Pitanja i odgovori (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)

Prerada i uništavanje sporednih proizvoda životinjskog porekla i uginulih životinja II

Poziv za podnošenje ponude (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Odluka o dodeli ugovora (pdf)

Nabavka HTZ opreme

Poziv za podnošenje ponude (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Pitanja i odgovori (pdf)
Odluka o dodeli ugovora (pdf)

Nabavka HTZ opreme (obustavljeno)

Poziv za podnošenje ponude (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Pitanja i odgovori (pdf)
Pitanja i odgovori 2 (pdf)
Obaveštenje o obustavi postupka (pdf)

Prerada i uništavanje sporednih proizvoda životinjskog porekla i uginulih životinja

Poziv za podnošenje ponude (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)

Servisiranje vozila - partija 2

Poziv za podnošenje ponude (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Pitanja i odgovori (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)

Nabavka goriva za službena vozila III

Poziv za podnošenje ponude (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Pitanja i odgovori (pdf)

Nabavka goriva za službena vozila II

Poziv za podnošenje ponude (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (pdf)
Konkursna dokumentacija - Izmena - 17.04.2015. (pdf)
Obaveštenje o produženu roka (pdf)
Pitanja i odgovori (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)

Usluge servisiranja vozila

Poziv za podnošenje ponude (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Pitanja i odgovori (pdf)
Pitanja i odgovori (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1 (pdf)
Obaveštenje o obustavi postupka - Partija 2 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 3 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 4 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 5 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 6 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 7 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 8 (pdf)

Usluge mobilne telefonije

Poziv za podnošenje ponude (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)

 

Nabavka mikročipova, ušnih markica i pločica za pčele

Poziv za podnošenje ponude (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Pitanja i odgovori (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - mikročipovi (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - ušne markice (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - pločice za pčele (pdf)

nabavka goriva za službena vozila

Poziv za podnošenje ponude (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Pitanja i odgovori (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)

nabavka goriva za službena vozila (obustavljen)

Poziv za podnošenje ponude (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Obaveštenje o obustavi postupka (pdf)

Nabavka električne energije

Poziv za podnošenje ponude (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Konkursna dokumentacija - izmene (pdf)
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje prijave (pdf)
 Pitanja i odgovori (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)

 


2014.


Finansijske usluge revolving kredita

Poziv za podnošenje ponude (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)

Osiguranje lica i imovine

Poziv za podnošenje ponude (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (pdf)
Konkursna dokumentacija - izmene - 13. 08. 2014. (pdf)
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponude - Prijava (pdf)
Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (pdf)
Konkursna dokumentacija - izmene - 15. 08. 2014. (pdf)
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponude - Prijava (pdf)
Pitanja i odgovori (pdf)
Pitanja i odgovori 2 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)

Nabavka raČunarske opreme

Poziv za podnošenje ponude (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Pitanja i odgovori (pdf)
Pitanja i odgovori 2 (pdf)
Pitanja i odgovori 3 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)

PRAVNE USLUGE

Poziv za podnošenje ponude (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Pitanja i odgovori (pdf)
Pitanja i odgovori 2 (pdf)
Pitanja i odgovori 3 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru PARTIJA 1 (pdf)
Obaveštenje o obustavi postupka PARTIJA 2 (pdf)

 


2013.


Usluge medicine rada

Poziv za podnošenje ponude (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)

Nabavka HTZ opreme

Poziv za podnošenje ponude (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
 Pitanja i odgovori (pdf)
Obustava postupka. Partija 2
Obaveštenje o zaključenom ugovoru. Partija 1 (pdf)

OSIGURANJE ZAPOSLENIH I IMOVINE

 Poziv za podnošenje ponude (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Pitanja i odgovori (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)

 

SERVISIRANJE SLUZBENIH VOZILA VETERINARSKE USTANOVE "VETERINA BEOGRAD" - PARTIJA 5

Poziv za podnošenje ponude (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)

PRERADA I UNIŠTAVANJE SPOREDNIH PROIZVODA ŽIVOTINJSKOG POREKLA I UGINULIH ŽIVOTINJA

Poziv za podnošenje ponude (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)

 

SERVISIRANJE SLUŽBENIH VOZILA

Poziv za podnošenje ponude (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Odgovor na zahtev za pojašnjenje (pdf)
Izmena konkursne dokumentacije (pdf)
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponude (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 2 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 3 (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 4 (pdf)

 

NABAVKA RENDGEN APARATA I PRATEĆE OPREME

Poziv za podnošenje ponude (pdf)
Konkursna dokumentacija (pdf)
Konkursna dokumentacija - izmene (pdf)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf)