DELATNOST

Osnovna delatnost Javno komunalno preduzeće „Veterina Beograd“ je definisana šifrom 7500 - Veterinarska delatnost. Prema Zakonu o veterinarstvu veterinarska delatnost obuhvata:

 1. praćenje,zaštitu i unapređenje zdravlja životinja;

 2. zaštitu životinja od zaraznih i drugih bolesti;

 3. otkrivanje i dijagnostikovanje bolesti i lečenja obolelih životinja;

 4. sprovođenje mera zdravstvene zaštite životinja;

 5. zaštita ljudi od zoonoza;

 6. kontrola bezbednosti hrane i proizvoda životinjskog porekla i hrane I vode za životinje;

 7. obeležavanje i registracija životinja;

 8. lečenje steriliteta i veštačko osemenjavanje životinja;

 9. zaštita životne sredine od zagađenja uzročnicima zaraznih bolesti životinja;

10. zaštita životinja od mučenja i patnje,kao i staranje o dobrobiti životinja;

11. kontrola veterinarskih lekova i medicinskih sredstava;

12. obavljanje dezinfekcije,dezinsekcije,deratizacije, dezodoracije i dekonntaminacije;

13. veterinarska edukacija i obaveštavanje.

    

 

Preduzeće obavalja komunalnu delatnost zoohigijene u skladu sa Zakonom o komunalnim delatnostima koji obuhvata:

- Hvatanje,zbrinjavanje,veterinarsku negu i smeštaj napuštenih i izgubljenih životinja (pasa i mačaka) u prihvatilišta za životinje;

- Lišavanje života za neizlečivo bolesne napuštene i izgubljene životinje;

- Kontrola i smanjenje populacije napuštenih pasa i mačaka;

- Neškodljivo uklanjanje leševa životinja sa površina javne namene do do objekta za sakupljanje;

- Preradu ili uništavanje otpada životinjskog porekla;

- Sprovođenje mera kontrole i smanjenja populacije štetnih organizama,glodara i insekata;

- Sprovođenje mera dezinfekcije,dezinsekcije i deratizacije na površinama javne namene.

Preduzeće ima ISKLJUČIVO PRAVO obavljanja komunalne delatnosti zoohigijene na teritoriji Grada Beograda.

 

SARADNJA SA PRIJATELJIMA ŽIVOTINJA I LJUDI

Sekretarijat za komunalne i stambene poslove i JKP „Veterina Beograd“ razvijaju i unapređuju saradnju sa svim institucijama, ustanovama i organizacijama koje brinu o dobrobiti životinja, a posebno sa nevladinim sektorom  - domaćim i inostranim udruženjima za zaštitu životinja i građanima.