PRIHVATILIŠTA

Obaveza jedinice lokalne samouprave da obezbedi Prihvatilište za životinje ako na svojoj teritoriji ima napuštenih životinja, propisana je članom 66. Zakona o dobrobiti životinja. Grad Beograd, ovu zakonom propisanu obavezu realizuje kroz prihvatilišta kojima upravlja JKP „Veterina Beograd“. Uslovi i način rada, prava i obaveze u vezi Prihvatilišta za napuštene životinje propisani su Zakonom o dobrobiti životinja (član 61.-73.) i Pravilnikom o uslovima koje moraju da ispunjavaju prihvatilišta i pansioni za životinje ("SGRS" broj 19/12).
 
U skladu sa gore navedenim grad Beograd je pored postojećeg prihvatilišta u Ovči izgradio još četiri prihvatilišta i to Centar za sterilizaciju sa prihvatilištem  Rakovica,Prihvatilište "PIK Zemun",Prihvatilište Padinska skela i Prihvatilište Kovilovo.Izgradnjom novih prihvatilišta prihvatilište u Ovči je promenilo namenu u Karantin za smeštaj bolesnih i karantinskih životinja.

    

 

 

Javno komunalno preduzeće Veterina Beograd nema kafileriju


Od kada je Grad Beograd zabranio eutanaziju pasa, nekadašnje krematorijumske peći su stavljene van funkcije i rashodovane.

Činjenica da su u prihvatilištu u Ovči nekada postojale krematorijumske peći u kojima su spaljivani leševi eutanaziranih životinja, razlog je zbog koga na žalost i danas mnogi ne razumeju da Javno komunalno preduzeće „Veterina Beograd“ uopšte nema tzv. kafileriju, već i uginule pse i leševe životinja koje su joj predate ili ih je pokupila sa ulica, odvozi u neku od fabrika koje su specijalizovane za neškodljivo uklanjanje i preradu životinjskog organskog otpada. U ovom trenutku koriste se usluge PP „Proteinka“ - NA AKCIJE  sa sedištem u Somboru.