Kontakt

KONTAKT

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE - VETERINA BEOGRAD
Bulevar despota Stefana 119, Beograd
tel.011 276 43 66
fax. 011 329 27 70

Direktor
tel. 011 2751 344

Finansije
tel. 011 412 43 72

Služba komunalne zoohigijene i hitne intervencije
Bulevar despota Stefana 119, Beograd
tel. 011 329-30-99
063 549-161
062 80-90-340

Služba dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (DDD)
Bulevar despota Stefana 119, Beograd
tel. 011 412 43 72
tel. 062 80 90 334

Hitne pomoć za životinje
tel. 062 80 90 333

Sve informacije o izgubljenim i  nestalim životinjama, kao i o udomljavanju životinja
tel. 011 275 97 85 (od 7:30-15:30h)

Prihvatilište Rakovica (centar za sterilizaciju sa prihvatilištem za pse)
Slavka Miljkovića bb, Beograd
tel. 011 412 60 58 (od 15-16h) - za sve informacije o životinjama koje su na programu za sterilizaciju

Karantin za pse Ovča
Ovčanski put 42
tel. 011 332 22 91

Prihvatilište Kovilovo
Vojna bašta, opština Palilula.

Veterinarska klinika za male životinje
Bulevar despota Stefana 119 
tel. 011 276 40 88