LAT ĆIR

Централизоване јавне набавке

Електрична енергија

Услуге мобилне телефоније

Гориво за моторна возила

Папирна галантерија за одржавање личне хигијене

Канцеларијски материјал

Прибор за одржавање хигијене

Средства за одржавање хигијене